Про Колегію

Адвокатське об’єднання “Дніпропетровська обласна колегія адвокатів” (далі по тексту – колегія) є – неприбутковою, недержавною, професійною, самоврядною громадською організацією, спадкоємцем, продовжувачем та правонаступником майнових та інтелектуальних прав і обов’язків Дніпропетровської обласної колегії адвокатів із дня реєстрації Міністерством юстиції України (Свідоцтво про реєстрацію адвокатського об’єднання від 17 грудня 1993 року № 8) добровільним професійним об’єднанням адвокатів Дніпропетровського регіону, яке діє на засадах добровільності, самоврядності, корпоративності, конфіденційності, колегіальності гласності, виборності та підзвітності керівників відокремлених підрозділів, а також на принципах верховенства права, законності, гуманізму, демократизму, самофінансуванні, рівноправності її членів.

Колегія відноситься до Адвокатури України — недержавного самоврядного інституту, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, є незалежною від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб. Держава створює належні умови для діяльності Колегії та забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності.

СТАТУТ

Адвокатського об’єднання «Дніпропетровська обласна колегія адвокатів»

Завантажити (PDF, 185KB)